1/ Chuẩn bị:

-CMND bản chụp, chứng từ khấu trừ thuế (do đơn vị chi trả thu nhập cấp cho người nộp thuế)

-Tờ khai thuế theo mẫu 02/QTT-TNCN

-Cá nhân đã có MST

2/ Tổng hợp thu nhập từng tháng theo chứng từ khấu trừ thuế.

3/ Mở HTTK và nhập MST,điền các thông tin bên dưới:

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

4/ Điền thông tin xong ghi lại, kết xuất ra file XML(lưu ý không được đổi tên file)

5/ Vào trang thuế điện tử -> chọn mục cá nhân

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

6/ CHọn mục QT thuế và gửi tờ khai QT thuế

Không có mô tả ảnh.

7/ Điền các thông tin bên dưới và chọn file XML đã lưu trước đó, nhập mã xác nhận và nhấn gửi tờ khai.

Không có mô tả ảnh.

Trên đây là các bước cơ bản để quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân tự quyết toán. Chúc các bạn quyết toán thành công.