Một số lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

Chính phủ đã chính thức ban hành nghị định về hóa đơn điện tử trong tháng 9/2018. Nghị định đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018. Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119 đã được ban hành vào tháng 10 năm 2019 và chính thức có hiệu […]

Read More