Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 Quy định về lệ phí môn bài (Sửa đổi, bổ sung cho Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Ngày 24/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài. Hiệu lực của văn bản này, sẽ được bắt đầu vào ngày 25/02/2020. Dưới đây, là nội dung của nghị định, xin mời tất cả các bạn cùng tham […]

Read More