Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 Quy định về lệ phí môn bài (Sửa đổi, bổ sung cho Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Ngày 24/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài. Hiệu lực của văn bản này, sẽ được bắt đầu vào ngày 25/02/2020. Dưới đây, là nội dung của nghị định, xin mời tất cả các bạn cùng tham […]

Read More

Chaning The KnowHow Header

It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the […]

Read More

How To Update Seamlessly Every Time

It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the […]

Read More